SR EN ISO 9001:2008

Certificat pentru colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, transport deşeuri periculoase şi nepericuloase.