SR EN ISO 14001:2005

Certificat pentru colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, transport deşeuri periculoase şi nepericuloase.