Ne poți suna la +40 21 457 09 75
roen

Consultă legislația ce reglementează domeniile noastre de activitate!

Legislație

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată 2014
Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea legii 211/2011 privind regimul deşeurilor
Hotărârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Ordonanţa de urgenţă nr.38/2016 pentru modificarea şi completarea legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
HG 278/2013 privind emisiile industriale
HOTĂRÂRE nr. 1061 privind transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
Ordin MS nr. 1226/2012: Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
Ordin MS 961/2016: Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Legea nr. 677/2001 actualizată pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date