Hotărârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor