Ordinul-MS-nr.-9612016-pentru-aprobarea-Normelor-tehnice-privind-curăţarea-dezinfecţia-şi-sterilizarea-în-unităţile-sanitare-publice-şi-private (1)

Ordinul-MS-nr.-9612016-pentru-aprobarea-Normelor-tehnice-privind-curăţarea-dezinfecţia-şi-sterilizarea-în-unităţile-sanitare-publice-şi-private (1)