Ordin MS nr. 1226/2012: Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale