Activitatea de gestionare a deșeurilor periculoase, strict reglementată și controlată

Domeniul gestionării deșeurilor periculoase este un serviciu de utilitate și siguranță publică, natura activității impunând un regim foarte strict de reglementare și monitorizare.

Legislația românească este armonizată cu cea din Uniunea Europeană prin implementarea unor Directive Europene* transpuse în așa fel încât să se adapteze nevoilor țării noastre. Cadrul legislativ este asigurat de 3 ministere:  Mediu, Sănătate și Transporturi.

Există o serie de instituții care efectuează periodic controale, cum ar fi: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor, Apele Române, Poliția – Substanțe Chimice și Periculoase, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă, Primăria, Prefectura.

Activităţile de inspecţie şi control efectuate pe parcursul unui an de către autorităţi se împart în controale tematice planificate şi neplanificate şi controale inopinate, cele neanunţate venind în urma autosesizării unui organ de control sau a sesizărilor primite de la cetăţeni sau asociaţii civice. Controalele inopinate reprezintă aproximativ jumătate din totalul controalelor efectuate în decursul unui an, tocmai pentru a asigura o funcţionare optimă a domeniului. Chiar și cele mai mici abateri pot atrage amenzi.

Spre exemplu, în 2016, Ministerul Sănătății a efectuat, prin Direcțiile de Sănătate Publică, peste 10.000 de controale privitoare la gestionarea deşeurilor lichide şi solide şi în special a celor potenţial periculos, finalizate cu 6511 amenzi contravenţionale, însumând 6.307.250 lei, şi 194 decizii de suspendare a activităţii**. Informații detaliate cu privire la acțiunile de control efectuate și amenzile aplicate sunt comunicate periodic și de Garda Naţională de Mediu***.

De-a lungul activității Stericycle în România au existat o serie de controale din partea mai multor autorități publice. Spre exemplu, doar în anul 2016 am sustinut un numar total de 52 controale la toate punctele de lucru din ţară, venite din partea tuturor organelor de control. Dintre acestea, 36 controale au fost tematice si planificate şi alte 16 inopinate. Aşadar, am susţinut aproape 5 controale/lună. De fiecare dată am colaborat cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile de care au nevoie.

Niciodată nu au existat nereguli semnificative cu privire la activitatea noastră, iar acest lucru poate fi confirmat de autoritățile în exercițiu.

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase este o activitate complexă și nu se poate realiza fără: tehnologie modernă, dotare tehnică, personal calificat şi proceduri bine puse la punct. Stericycle România îndeplineşte toate aceste condiţii, unul dintre avantaje fiind apartenenţa la grupul Stericycle, lider mondial în domeniul managementului deşeurilor periculoase.

 

* Directiva Europeană 2010/75/CE; Directiva privind Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (IPPC); Directiva Europeană 2000/76/CE privind Incinerarea Deșeurilor

** RAPORT referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale în anul 2016

*** RAPORT privind activitatea Gărzii Naţionale de Mediu în anul 2016