Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului Instalarea, punerea în funcțiune și exploatarea unui sterilizator pentru tratarea deșeurilor medicale, model Converter H150, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, pentru  proiectul propus a fi desfăşurat în com. Ișalnita, Str. Mihai Eminescu, nr. 105 T , judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.c1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.06.2017.