Ce se întâmplă cu deșeurile medicale periculoase generate de unitățile medicale?

Deșeurile rezultate în urma activității medicale sunt în mare parte periculoase și au un regim special. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, circa 20.000 de tone de deșeuri medicale sunt generate anual de unitățile spitalicești de stat și private, adică aproximativ 3% din totalul deșeurilor periculoase colectate în România.

Necesitatea abordării corespunzătoare a deșeurilor medicale este evidentă, orice scăpare putând avea un impact negativ semnificativ asupra mediului și asupra sănătății personalului medical sau a populației. Din acest motiv, colectarea, ambalarea, transporul și eliminarea deșeurilor medicale sunt riguros reglementate pe întregul lanț, de la generator (unitatea medicală) la procesator (partener extern specializat în eliminarea deșeurilor).
Deșeuri medicale care intră în categoria celor periculoase

Potrivit legislației în vigoare (OMS nr. 1226/2012), deșeurile medicale periculoase sunt reprezentate de:

  • Deșeurile înțepătoare-tăietoare, precum acele, seringile cu ac, branulele, cateterele, lamele de bisturiu, sticlăria de laborator, recipientele pentru vaccinuri etc.
  • Deșeurile anatomo-patologice, constând din organe umane și fragmente de organe, părți anatomice, lichide organice, material biopsic etc.
  • Deșeurile infecțioase, adică deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice (precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi), perfuzoare cu tubulatură, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţă, comprese, pansamente etc.
  • Medicamentele citotoxice (citostatice)
  • Acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi, produse chimice organice şi anorganice, inclusiv produse reziduale generate în cursul diagnosticului de laborator etc.
  • Deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice, conținând aliaje cu plumb

Informații suplimentare despre cum se clasifică deșeurile medicale în periculoase și nepericuloase și despre traseul corect al acestora, într-un articol Infomediu.