Ce tipuri de deșeuri se incinerează în mod obligatoriu, conform legii?

 Conform legii, eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri medicale se face prin una din operațiunile permise de Anexa II A, din OUG 78/2000.

  • D9 – tratament fizico-chimic (tratarea termică la temperature scăzute, denumită și sterilizare)
  • D10 – incinerare pe sol

Oricare dintre aceste operațiuni este urmată de depozitarea rezultatului obținut pe deponee conforme, prin operațiunea D1 – depozitare pe sol.

 Ce tipuri de deșeuri trebuie eliminate, conform legii?

  • Sistemul sanitar: deșeuri medicale cu potențial infecțios (inclusiv anatomopatologice)
  • Deșeuri veterinare: provenite din sectorul creșterii animalelor și cel al procesării alimentelor
  • Deșeuri industriale: industria chimică, pielărie, confecții, blănărie, prelucrarea metalelor, a lemnului, industria auto, tipografică, farmaceutică etc.

Conform Art. 48, aliniatul 3 din OMS nr. 1226/2012, “se interzice tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor anatomopatologice, deșeurilor farmaceutice și deșeurilor citotoxice și citostatice, acestea fiind  tratate doar prin incinerare, și deșeurilor chimice care vor fi ori neutralizate, ori incinerate.”

Procesul de incinerare genereaza cenusa de vatra. Aceasta poate fi refolosita ca material de constructie pentru fundatia  drumurilor sau se poate depozita in deponee pentru deseuri industriale, în funcție de buletinele de analiză care determină încadrarea acestora în comformitate cu Ordinul MMGA Nr. 95/2005.