Deșeurile de tip SNCU – modalități viabile de eliminare pentru protecția sănătății publice

În România, potrivit EUROSTAT, operatorii HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele, cantine) și lanțurile de supermarketuri generează, anual, 2,55 milioane tone de deșeuri constând în alimente ajunse la termenul de expirare sau neconsumate.

Recent, a fost adoptat proiectul de lege privind combaterea risipei alimentare, care pare să fi identificat o serie de soluții pentru reducerea cantității, în condițiile în care România se clasează pe locul 9 în topul celor mai risipitoare țări din UE. Actul normativ prevede vânzarea la preț redus sau donarea unor produse aflate la limita datei de expirare, impunând, totodată, sancțiuni de până la 10.000 de lei pentru magazinele care încalcă aceste prevederi. Criticată pentru lipsa normelor metodologice de aplicare, în special din cauza problemelor logistice (transportul acestor alimente), legea nu are potențial să fie aplicată prea curând.

Până la implementarea măsurilor viabile și coerente de reducere a cantității de deșeuri alimentare, atât din comerțul specializat, cât și din gospodăriile populației, acestea trebuie tratate și eliminate conform legislației în vigoare, principalul scop fiind acela de a limita riscurile referitoare la sănătatea publică și a animalelor.

Alimentele provenite din HoReCa sau din marile lanțuri de magazine sunt incluse, conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1069/20091 în categoria „subproduse de origine animală“ – abreviate SNCU. Acestea reprezintă totalitatea reziduurilor rezultate în urma sacrificării animalelor pentru consumul uman, în fluxul producţiei de alimente de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte și în cadrul măsurilor de control al bolilor provenite de la animale. În prezent, nu este legiferat domeniul casnic, un mare generator al acestor produse de origine animală rezultate în urma neconsumării și alterării hranei.

Există vreo diferență de periculozitate între deșeurile de origine animală?

În funcţie de gradul de risc implicat, Regulamentul (CE) clasifică SNCU în trei mari categorii:

Materiile prime de categoria I (adică acele SNCU care corespund următoarei descrieri sau orice material care conține astfel de subproduse):
– toate părțile corpului, inclusiv pieile brute sau prelucrate, aparținând animalelor suspecte/ confirmate cu infecție cu ESB (encefalopatia spongiformă bovină, pop. „boala vacii nebune“);
– animalele de companie, animalele pentru grădinile zoologice și animalele de circ;
– animale folosite pentru experimente;
– deșeuri de catering provenite din mijloace de transport folosite la nivel internațional ş.a.

Materiile prime de categoria a II-a, adică:
– gunoi de grajd și conținut al tubului digestiv;
– produse de origine animală care conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar și contaminanți, în cazul în care aceste reziduuri depășesc nivelul permis stabilit de legislația comunitară;
– animale sau părți de animale care mor în alt mod decât prin sacrificare pentru consumul uman ş.a.
Materiile prime de categoria a III-a:

– părți de animale sacrificate/alimente vechi de origine animală care nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale;
– piei brute și prelucrate, copite și coarne, păr de porc și pene provenite de la animale sacrificate într-un abator;
– lapte crud provenit de la animale care nu prezintă semne clinice ale unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul produsului în cauză;
– deșeuri de catering, altele decât cele menționate la prima categorie ş.a.

Există mai multe moduri de eliminare a SNCU, în deplină siguranță și legalitate, în funcție de categoria din care acestea fac parte:
• prin incinerare;
• prin sterilizare sub presiune, cu marcarea permanentă a materialului rezultat;
• depozitarea pe o rampă de gunoi autorizată, doar în urma prelucrării prin sterilizare sub presiune;
• prin coincinerare cu recuperare de energie termică/electrică;
• transformarea în compost sau biogaz;
• utilizarea în calitate de combustibil alternativ.

Incinerarea este obligatorie pentru materialele din categoria I, cu risc specific (respectiv pentru toate părțile corpului, inclusiv pieile brute sau prelucrate, aparținând animalelor suspecte/confirmate cu infecție cu ESB), precum și pentru deşeurile alimentare de tip catering provenite de la mijloace de transport ce operează la nivel internaţional: aerian, naval, rutier sau pe căi ferate.

Mai multe despre gestionarea in siguranta a deseurilor SNCU, aici.