Deșeurile periculoase. Cât se elimină, cât se reciclează și cât se ignoră

Toate deșeurile presupun un grad de periculozitate, în sensul că, prin volumul lor foarte mare și prin atenția insuficientă acordată reciclării sau tratării lor corespunzătoare, oamenii și planeta au tot mai mult de suferit. Însă o parte dintre acestea sunt periculoase în sensul cel mai propriu al cuvântului, efectele negative ale aruncării lor la întâmplare fiind directe și severe.
România generează anual, conform datelor Eurostat, 267 milioane de tone de deșeuri, dintre care 0,67 milioane de tone sunt periculoase. Ce înseamnă „deșeuri periculoase”? O scurtă enumerare a acestora include diferite substanțe sau produse inflamabile, toxice, corozive, cancerigene, ecotoxice și așa mai departe. Consecințele gestionării defectuoase a acestora sunt uriașe, câteva exemple fiind:
• Deșeurile medicale aruncate la întâmplare pot produce îmbolnăviri în lanț;
• Un litru de ulei uzat (alimentar sau de motor) poate contamina un milion de litri de apă;
• Metalele din baterii afectează grav sănătatea umană și echilibrul mediului. Acestea nu se elimină sau transformă de la sine, ci se acumulează, fiind treptat absorbite de plante, animale și în final de om;
• Becurile economice conțin mercur, care poate afecta creierul, măduva spinării, rinichii și ficatul;
• Produsele chimice corozive pot strica țevile de scurgere sau canalele colectoare etc.
Există două mari surse de deșeuri periculoase, consumatorii casnici și, cea de-a doua, agenții economici și instituțiile. Marile probleme de gestionare vin din zona consumatorilor casnici. Volumele sunt semnificative, însă infrastructura de colectare selectivă și de preluare este, în general, absentă. În plus, din cauza campaniilor de conștientizare insuficiente, consumatorii nu știu exact ce deșeuri dintre cele pe care le generează intră în categoria celor periculoase, iar autoritățile nu acordă menajerelor periculoase importanța cuvenită. În ceea ce-i privește pe marii generatori de deșeuri periculoase, lucrurile funcționează mult mai bine, dar procesul este adesea necunoscut publicului larg. Aici, există o legislație adaptată celei europene și generatorii sunt obligați să se asigure că deșeurile periculoase vor fi eliminate corespunzător. De partea cealaltă, companiile care au ca obiect de activitate colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase sunt controlate permanent și investesc în tehnologia necesară pentru o eliminare care să corespundă cerințelor legii.

Vă invităm să aflați mai multe informații despre ce se întâmplă cu deșeurile periculoase în România citind articolul nostru din www.green-report.ro.