deșeurile periculoase se cântăresc la intrarea în facilitate, cât și înainte de sterilizare sau incinerare. Foto Daniel Befu