Procesul de incinerare, atent monitorizat

Pe parcursul procedurii de incinerare a deșeurilor periculoase au loc monitorizări riguroase.

  • Pentru emisiile în aer există două tipuri de determinări:
  • Continue, cu echipament intern de monitorizare pentru CO, NOx, SO2, HF, HCl, pulberi, O2.
  • Discontinue, cu laboratoare independente pentru metale grele, dioxine și furani și comparative cu sistemul intern de monitorizare
  • Pentru emisiile în apă, monitorizăm prin laboratoare independente metalele grele, materiile în suspensie, dioxine și furani, conținutul de oxigen etc.
  • În ceea ce privește emisiile în sol, efectuăm determinările indicatorilor din cenușa de vatră, înaintea depozitării finale pe deponee.
  • Imisiile în aer se determină prin laboratoare independente, pentru CO, NOx, SO2, HF, HCl, pulberi, O2, în vederea determinării calității aerului din zona perimetrală a incineratorului.

Aceste determinări interne, cât si analizele externe, au demonstrat încadrarea în valorile limită impuse de legislația Uniunii Europene și cea națională.

Domeniul deșeurilor periculoase este foarte strict reglementat și monitorizat.