Sterilizarea instrumentarului medical, măsură obligatorie de protecție împotriva infecțiilor

Calitatea actului medical depinde de o serie de condiții, printre care și respectarea tuturor  normelor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare.

Unităţile medicale reprezintă mediul în care microorganismele se înmulţesc şi răspândesc cel mai uşor. 20%-30% dintre aceste infecţii nosocomiale ar putea fi prevenite printr-o igienă riguroasă şi prin programe eficiente de control.

În România nu există o statistică a deceselor provocate de infecţiile intraspitaliceşti sau de alte tipuri de infecţii bacteriene. Dar este din ce în ce mai accentuată teama personalului medical și a pacienților față de pericolul reprezentat de agenţii virali şi microbieni periculoşi (cum ar fi viruşii hepatitelor B şi C, HIV, bacilul Koch – tuberculoză sau treponema pallidum – sifilis).

Ce prevede legislația din România?

Legislaţia din domeniu a fost îmbogăţită în ultima perioadă cu prevederi noi, menite să sporească gradul de siguranţă din unitățile sanitare. Ordinul nr. 916/2016 emis de Ministerul Sănătăţii a inclus o reglementare mai riguroasă, în special la nivelul testelor de autocontrol pentru prevenirea apariţiei infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, și anume testele de sterilitate, de aeromicrofloră şi de sanitaţie.

În ceea ce priveşte eficienţa sterilizării, legea spune că toate unităţile sanitare (spitale, cabinete) care folosesc instrumentar refolosibil au obligaţia să-l sterilizeze după fiecare utilizare, iar eficacitatea trebuie verificată şi dovedită periodic prin teste pentru fiecare ciclu de sterilizare.

Care sunt etapele unei sterilizări corecte și complete?

 • Presterilizarea presupune imersia pentru un timp optim a instrumentelor medicale în soluţii dezinfectante speciale, cu spectru larg de acţiune, în vederea distrugerii viruşilor (HIV, hepatita B, C etc.), bacteriilor, sporilor sau fungilor. Înaintea acestei etape, instrumentele sunt spălate şi curăţate normal.
 • Spălarea instrumentelor – după acţiunea specifică a dezinfectantului, instrumentele se spală din nou minuţios. Ulterior, instrumentele se usucă şi se verifică înainte de ambalarea pentru sterilizare în cutii şi folii speciale.
 • Împachetarea instrumentarului în ambalaj de unică folosință.
 • Sterilizarea propriu-zisă se poate face prin mai multe metode (fizică, chimică, prin radiaţii), dintre care cele mai răspândite metode sunt sterilizarea cu căldură uscată (pupinel) sau cu căldură umedă (autoclav), în funcție de materialul de sterilizat. Aparatele sunt verificate periodic, prin teste care verifică parametrii fiecărui aparat.
 • Inscripționarea zilei și orei la care s-a efectuat sterilizarea
 • Depozitarea în compartimente speciale.

Instrumentarul chirurgical, materialele textile şi alte obiecte sau soluţii care pătrund în ţesuturile sterile sau sistemul vascular intră în categoria de instrumentar critic, întrucât vin în contact cu ţesuturile corpului uman sau penetrează ţesuturile. Printre acestea se numără și endoscoapele flexibile sau rigide utilizate în proceduri invazive.

Care sunt  metodele de evaluare a eficienţei procesului de sterilizare?

 1. a) Cu indicatori fizico-chimici, principiul fiind virajul culorii la atingerea temperaturii şi/sau presiunii ţintă. Se realizează la fiecare ciclu de sterilizare (umedă sau uscată). Instrumentarul refolosibil se ambalează în cutii şi în interiorul lor se pun markeri care îşi schimbă culoarea la atingerea temperaturii necesare pentru sterilizare, astfel încât aceasta este verificată, de fiecare dată, cu maximum 24 ore înainte de folosirea instrumentelor stomatologice. ATENŢIE! Simpla virare a indicatorului fizico-chimic nu garantează o sterilizare corectă, folosirea acestui indicator nefiind suficientă pentru un control eficient al sterilizării.
 2. b) Testul Bowie & Dick, de verificare a penetrării aburului, trebuie folosit obligatoriu la sterilizarea la autoclav, alături de indicatorii fizico-chimici şi biologici.

Conform legislaţiei în vigoare, verificarea calității penetrării aburului (testul Bowie & Dick) se realizează:

 • Zilnic, înainte de efectuarea primei sterilizări, dacă la autoclave se sterilizează textile
 • Cel puţin o dată pe săptămână, la autoclavele unde se sterilizează instrumentar
 • După fiecare reparaţie a autoclavei

Pachetul-test de unică folosinţă, Bowie & Dick, este un test foarte sensibil folosit pentru evidenţierea aerului rezidual periculos sau a gazelor inerte din camera de sterilizare, acestea  putând periclita procesul de sterilizare.

 1. c) Indicatorii biologici constau în teste biologice pentru controlul eficacităţii sterilizării care conţin spori de Geobacillus stearothermophilus pentru autoclav sau Bacillus Atrophaeus (denumire veche Bacillus subtillis) pentru etuvă, respectiv pupinel, care se pot prezenta sub formă de:
 • Fiole de plastic termorezistent ce au în interior un strip impregnat cu spori bacterieni
 • Indicatori biologici preparaţi industrial, comercializaţi, care conţin 106 UFC, impregnat cu spori bacterieni

Noile Norme tehnice prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 916/2016  prevăd efectuarea controlului bacteriologic al sterilizării cu căldură uscată, la etuvă şi pupinel, cu cel puțin 2 indicatori biologici în fiecare şarjă verificată, cel puţin o dată pe săptămână.

Autoclavarea, cea mai sigură formă de sterilizare

Deşi în multe dintre cabinetele medicale din România sterilizarea se face ori la pupinel, ori la autoclav, autoclavarea (sterilizarea cu vapori de apă sub presiune) este cea mai folosită în practica microbiologică, oferind o sterilizare completă şi sigură. Căldura umedă are o putere de penetrare mai mare, distruge microorganismele hidratate în timp mai scurt şi la o temperatură mai scăzută decât căldura uscată.

Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor

Conform legii (H.G. nr. 857/2011) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, Art. 32, paragraful g), sunt prevăzute amenzi de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice pentru neefectuarea controlului eficienţei sterilizării şi neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizării.

Cum poți fi sigur că respecți întocmai legea și asiguri condițiile optime de prevenție împotriva infecțiilor?

“Un act medical corect nu poate fi realizat fără un spațiu perfect dezinfectat sau instrumentar steril. Nu este suficient să crezi că faci sterilizarea corect, ci trebuie să ai garanţia absolută, pe care aceste teste periodice ţi-o pot da. Este bine că legislaţia a devenit mai strictă la acest capitol, mai ales că există încă, din păcate, deficienţe în rândul cabinetelor medicale, în special cele din oraşe mici sau din mediul rural. De cele mai multe ori, din dorinţa de a face economii, se fac compromisuri la igienă, iar acest lucru compromite şi calitatea actului medical. Creşterea incidenţei pentru hepatită este o dovadă”, au declarat reprezentanţii Stericycle România.

“Rolul nostru este să ajutăm reprezentanţii unităţilor medicale publice şi private din toată ţara să urmărească şi să respecte întocmai legislaţia în vigoare. Ne ajutăm clienţii să păstreze încrederea pacienţilor lor, care au garanţia că au apelat la o unitate medicală ce ia toate măsurile necesare pentru a-i proteja de posibile infecţii”.

Sursă articol: http://revistamedicalmarket.ro/articol/spune-ne-cum-verifici-sterilizarea-instrumentarului-medical-ca-s-i-spunem-ct-de-eficient-te-protejezi-mpotriva-infeciilor