Știați că… deșeurile periculoase necesită transport…?

Știați că deșeurile periculoase necesită transport în condiții speciale?

În România, transportul deșeurilor periculoase trebuie să respecte ADR (Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase). ADR stabilește:
– cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un vehicul care transportă deșeuri periculoase;
– modul cum trebuie să se desfășoare încărcarea și descărcarea;
– echipamentul personal de protectie și instructajul necesare personalului etc.