Știați că… este interzisă aruncarea la gunoi a…?

Știați că este interzisă aruncarea la gunoi nu doar a medicamentelor, ci și a dispozitivelor medicale folosite de către populație?

Trebuie predate farmaciilor:
– Medicamente
– Ace de seringă și pentru glucometru
– Inhalatoare pentru astm etc.

Conform OMS 1226/2012, Art. 25, deșeurile farmaceutice, provenite din spitale, farmacii sau din gospodării trebuie preluate și eliminate de o firmă specializată în tratarea acestora.