Știați că… orice cabinet medical are obligația…?

Știați că orice cabinet medical are obligația de a verifica lunar eficacitatea sterilizării instrumentarului?

Potrivit OMS nr.916/2016, toate spitalele și cabinetele medicale care folosesc instrumentar refolosibil au obligația de a-l steriliza după fiecare utilizare, dar și de a verifica lunar eficacitatea sterilizării prin teste bacteriologice și, la fiecare ciclu, prin teste chimice.

Stericycle România oferă serviciile de furnizare, transport și efectuare a testelor de verificare a sterilității în laboratoare acreditate.