Transportul deșeurilor periculoase

Deșeurile periculoase și mărfurile periculoase în general nu pot fi transportate decât cu respectarea reglementărilor în vigoare. Motivele pentru care există o mulțime de reguli în acest domeniu sunt evidente: prevenirea accidentelor și a daunelor care ar putea fi provocate oamenilor ori mediului sau a accidentelor rutiere de mare risc.
În România, transportul acestei categorii de mărfuri se face cu respectarea Acordului European referitor la transportul rutier național și internațional al mărfurilor periculoase (ADR = Auto Dangerous Route). România a aderat la acest acord, prin Legea nr.31/1994.
ADR vine cu dispoziții care acoperă mai multe sfere de activitate, cu începere de la clasificarea, ambalarea și etichetarea mărfurilor periculoase. Mai departe, există prescripții specifice privind tipul de vechicul care poate fi utlilizat în acest scop și modul în care trebuie desfășurate acțiunile de încărcare și descărcare. Printre operațiunile desfășurate de Stericycle România se numără colectarea și transportul de deșeuri periculoase către punctele de incinerare sau sterilizare. Respectând integral legislația, compania deține peste 100 autospeciale autorizate ADR.
Autospecialele Stericycle România sunt în conformitate cu toate cerințele de siguranță pentru trasportul deșeurilor medicale. Cabina șoferului este separată de compartimentul de marfă, temperatura de interior este controlată și există sisteme de susținere a ambalajelor și europubele. De asemenea, mașinile sunt prevăzute cu truse speciale ADR în caz de accident, care conțin substanțe dezinfectante și echipament de protecție pentru persoana care ar putea interveni (mănuși din cauciuc lungi până la cot, combinezon, cizme din cauciuc etc.).
Toți șoferii care conduc autospecialele dețin certificate ADR eliberate de Ministerul Transporturilor, care atestă că au participat la cursuri de pregătire specifice categoriei de deșeuri transportate. În cadrul cursurilor, șoferii învață să reducă la minimum riscul de producere a unui accident și, de asemenea, sunt instruiți să ia măsurile necesare pentru siguranța proprie, a sănătății populației și a mediului înconjurător, în cazul în care sunt implicați într-un accident rutier.
Înainte de începerea efectuării transporturilor de deșeuri periculoase pentru cantități care depășesc 1 tonă/an dintr-un cod deșeu, este necesară solicitarea Anexei 1, în conformitate cu HG 1061/2008. Acest document asigură trasabilitatea deșeurilor de la generator la transportator și până la eliminarea finală. Este aprobat de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) din județul unde se face eliminarea și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) din județul generatorului.
Șirul precauțiilor în domeniul transportului de deșeuri periculoase este foarte lung. Cu 48 de ore înainte de efectuarea unui transport, este înștiințat ISU, care în felul acesta cunoaște traseul mașinii (și îl aprobă), dar și ora transportului și cantitatea de deșeuri transportată.