Traseul corect al deşeurilor medicale

Vitală pentru starea de sănătate a populației, activitatea din unitățile medicale generează și deșeuri periculoase. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, circa 20.000 de tone de deșeuri medicale sunt generate anual de unitățile spitalicești de stat și private, adică aproximativ 3% din totalul deșeurilor periculoase colectate în România. Cum potențialul de pericol al deșeurilor medicale este foarte ridicat, acestea trebuie tratate urmând niște proceduri clare, strict reglementate.
Colectare și ambalare
Responsabilitatea colectării separate a deșeurilor medicale îi revine generatorului, adică fiecărei unități medicale în parte. Personalul desemnat să gestioneze deșeurile medicale periculoase are obligația de a colecta separat deșeurile rezultate din activitățile medicale, în funcție de tipul și natura deșeului, precum și de a nu amesteca diferite tipuri de deșeuri periculoase și nici deșeurile periculoase cu cele nepericuloase.
Transport
După colectarea selectivă și ambalare, transportul deșeurilor medicale periculoase trebuie să fie realizat în condiții de securitate și de ambalare stricte. Aceste condiții sunt stabilite în Normele privind Transportul Deșeurilor Periculoase pe Drumurile Publice, conform convenției A.D.R. (Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase). Așadar, este necesar ca deșeurile să fie preluate de o companie autorizată în desfășurarea acestor activități.
Eliminare
Potrivit legii nr. 211/2011, anexa nr.2, eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri medicale trebuie să se facă fie prin tratament fizico-chimic (sterilizare), fie prin incinerare pe sol. În continuare, fiecare dintre aceste operațiuni trebuie să fie urmată de depozitarea rezultatului obținut pe deponee conforme. Prin urmare, toate tipurile de deșeuri generate de o unitate medicală, indiferent dacă sunt periculoase sau nepericuloase, ar trebui să fie tratate prin sterilizare ori prin incinerare înaintea depozitării lor la groapa de gunoi. Dacă aceste proceduri sunt neglijate, există riscul contaminării biologice a deponeelor unde ajung astfel de deșeuri și, decurgând de aici, apare pericolul contaminării pânzei de apă freatică.
Când se utilizează incinerarea și când se recurge la sterilizare?
Incinerarea este singura metodă permisă în Uniunea Europeană pentru eliminarea deșeurilor anatomo-patologice și a medicamentelor citotoxice și citostatice. Sterilizarea este recomandată și utilizată la nivel mondial pentru tratarea deșeurilor medicale infecțioase rezultate în urma activităților zilnice din unitățile medicale.
Care este traseul corect al deșeurilor medicale în așa fel încât să fie respectată legea și să nu existe riscuri pentru populație și mediu aflați de aici.