Traseul deșeurilor medicale până la eliminare

 

Legislația românească1) prevede normele și obligațiile specifice, de la colectare până l a eliminarea acestor deșeuri, scopul fiind nu doar de a reglementa tratarea și eliminarea specifică, ci și de a asigura protecția personalului care manipulează recipientele și ambalajele colectoare.

 

1) Ordinul MS nr. 1226/2012: Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale; HG nr. 856/2002; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014; HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

 

http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-recuperare/15057/